BADASS GIRLS. MOSCOW
Photo: Kate Bellm

BADASS GIRLS. MOSCOW

Photo: Kate Bellm

Posted 1 10 2012  1. thanksvision reblogged this from katesworld
  2. jtaitton reblogged this from katesworld
  3. noair reblogged this from katesworld
  4. katesworld posted this